Utbildning
Kompetens för framtiden

Utbildning

Vi brinner för att rusta ledare och medarbetare i en digitaliserad värld. Därför delar vi med oss av vår kompetens och ger verktyg som stärker din business för framtiden.

Vad: Vi håller företagsspecifika och öppna kurser inom:

Big Data

AI/Machine Learning

Cassandra

Producera och leverera mjukvara

Linux

GDPR

Self Service BI

Cloud Computing

Avancerad databashantering

Datorsäkerhet 1: Linux Hardening

IpV6

Hur: Våra kurser handleds av seniora konsulter med djup erfarenhet inom respektive område. Kursansvarig är Roger Hult, Teknologie doktor från Uppsala Universitet och senior IT-konsult på UPSYS.

Företagsspecifika kurser har fokus på att optimera affärsnyttan och designas utifrån vad du som kund vill uppnå. Kursen är i regel 1-2 dagar och innehåller både teoretiska och praktiska moment för ett effektivt lärande.

Var: Ultuna Herrgård på SLU Campus eller via de yrkeshögskolor vi samarbetar med i Stockholm och Uppsala.

Kontakta oss
Gå tillbaka