Produkter
Bringing hi tech and imagination together

Produkter

Våra IT-lösningar kännetecknas av säkerhet, flexibilitet, skalbarhet och hög prestanda. De har förmågan att hantera mycket stora datamängder och är designade för att stärka kundens affär – idag och för framtiden.

Vi har genom åren byggt affärskritiska IT-lösningar åt de största aktörerna inom Telekom och Energi. Miljöer där säkra, flexibla och robusta IT-stöd är livsviktiga för att konkurrera framgångsrikt.

Våra system vilar ofta på öppen källkod som MySQL samt en solid plattform av Unix/Linux, C++ och Java. 

Produkter vi erbjuder

Produkt 1

Innovationsprojekt inom Contact Center (Big Data & IoT-lösning)

Produkt 2

Innovationsprojekt inom skolmanagement (BI-lösning)

Produkt 3

IT-lösning för hantering av miljövärden inom energibranschen

Produkt 4

MySQL-licenser