Konsulting
Top of class

Konsulting

Våra konsulter har affären i fokus och utvecklar IT-lösningar som ökar verksamhetens framgång och måluppfyllelse.

Vi är alla t-shaped och kan leverera allt från hårdvarunära till användarnära mjukvara, från backend till frontend, från infrastruktur, arkitektur och design till utförande och implementation. Detta i kombination med projektledning, agil coachning och förändringsledning som leder till ett lyckat införande i kundens verksamhet.

Systemutveckling

Vi har lång erfarenhet av att bedriva systemutveckling,

vilket vi gör både med våra egna team ¨in house¨,

och med våra konsulter som en del av ett team ute hos våra kunder.

Vi kan till exempel erbjuda:

Systemarkitekter

Utvecklare/Programmerare

Testare/Testledare

IT-Specialister

Vi har många erfarna IT-specialister som verkar inom olika områden,

bland annat inom:

Databaser

Nätverk och kommunikation

Telecom

Säkerhet

Virtualisering och Cloud lösningar

Inbyggda system

Projektledning

Våra projektledare är vana att leda projekt genom hela utvecklingsprocessen

och har stor erfarenhet av både agila och traditionella projektmetoder.

Vi kan erbjuda det mesta inom projektledning så som:

Agila coacher

Projektledare

Team leader

Teknisk projektledning

Scrum master

Förändringsledning

Vi samarbetar med ett nätverk av certifierade förändringsledare och managementkonsulter med erfarenhet av att driva omfattande förändringsarbeten i företag och offentliga organisationer. Genom våra partners har vi tillgång till forskningsbaserade verktyg som effektiviserar processen och ökar motivationen i gruppen, exempelvis Välskötthet, LOTS, DISC, Myers Briggs och Förändringens fyra rum.

Konsulter vi kan erbjuda är:

Change managers

Managementkonsulter

Teamutvecklare