VÅRA TJÄNSTER


Som ett erfaret, professionellt och mindre IT-konsultbolag har vi förmågan att hjälpa dig som kund med kompletta helhetslösningar, samtidigt som vi är flexibla nog att anpassa oss efter dina specifika önskemål och behov.

UPSYS erbjuder hållbara systemlösningar som karaktäriseras av skalbarhet, extrem prestanda och ett lågt resursutnuttjande. Detta gör vi inom våra fyra huvudområden som du kan läsa mer om i kolumnen till vänster. Kort sammanfattat ser våra deluppdrag ut så här:

KONSULTVERKSAMHET
Med lång erfarenhet inom våra kunders verksamheter och ett djup tekniskt kunnande, är vi ett effektivt stöd och bollplank för våra kunder i komplexa IT-frågor.

UTVECKLING
Med senior kompetens och engagemang bygger vi allt från komponenter till nyckelfärdiga, skräddarsydda systemlösningar för våra kunder. Från A till Ö: anpassade, hållbara och kostnadseffektiva.

FÖRVALTNING
Med djup erfarenhet och effektiva förvaltningsmodeller, säkerställer vi att kundens applikationssystem underhålls och kompletteras i takt med verksamhetens förändrade behov, så att lösningen förblir stabil och kostnadseffektiv över tid.

UTBILDNING
UPSYS har erfarenhet av att utbilda både företag och högskolor. Då våra konsulter ligger i framkant inom sina tekniska områden har utbildningarna också blivit mycket uppskattade. Exempelvis erbjuder vi kurser inom IPv6 och MySQL.