VÄRDEGRUND


UPSYS värdegrund är erfarenhet, engagemang och effektivitet. Värdegrunden är en viktig del i företagets identitet och syftar till att vägleda oss i relationen till våra kunder, i våra interna samarbeten och i de verksamhetsbeslut som fattas. Så här väljer vi att definiera innebörden i de tre värdeorden:

ERFARENHET
  • Kundnytta: Med lång erfarenhet i branschen är vi ett rådgivande stöd till våra kunder och löser komplexa utmaningar, på ett effektivt och förtroendeingivande sätt.
  • Vår kultur: På ett prestigelöst sätt delar vi med oss till våra kollegor av vårt tekniska kunnande och vår erfarenhet, så att vi stärker vår gemensamma kompetensplattform över tid.
ENGAGEMANG
  • Kundnytta: Vi har ett genuint engagemang för våra kunder. Genom effektiva tekniska lösningar vill vi göra våra kunder mer framgångsrika i sina affärer.
  • Vår kultur: Vi brinner för tekniska utmaningar och använder vårt intresse, vår nyfiken och vårt lösningsfokus för att utveckla oss själva som konsulter och företaget som helhet.
EFFEKTIVITET
  • Kundnytta: Vi eftersträvar alltid att möta våra kunders behov över förväntan - med lika stor tyngd på kvalitet, engagemang och nytta.
  • Vår kultur: Vi är måna om att på ett professionellt och effektivt sätt, leverera största möjliga värde till våra kunder över tid.