Utvecklare

"Gott omdöme kommer ur erfarenhet"

Utveckling av programvara är en del av fundamentet inom IT. UPSYS personal är svunna ur denna tradition, och uppvisar inte bara teknisk skicklighet utan även djup erfarenhet. Att ta stort ansvar i utvecklingsprojekt är därför självklart.

Våra utvecklare har ett nära samarbete med kunden för att garantera bästa möjliga kvalitet på den levererade produkten. Att resultatet blir bra beror mycket på den unika erfarenhet UPSYS anställda har från samtliga led i utvecklingskedjan -  allt från kravanalys till design, realisering och leverans.