Testledare


Testning är en nischad marknad, vilket kräver dedikerade experter som är kapabla att använda sin kunskap och expertis vid varierande sammanhang.

Vi på UPSYS är måna om kvalitet och därför tycker vi att det är viktigt med test! Vi jobbar som testledare och testare - i förvaltning och i mindre och större projekt. UPSYS testledare är lyhörda inför kundens frågor och funderingar, för att på bästa sätt möta kundens behov och hjälpa till med:
  • Testplanering, testanalys, testdokumentation, statusrapportering och uppföljning
  • Genomförande av tester som t ex regressionstester, funktionstester, integrationstester och acceptanstester
  • Delta i förändringsarbete inom olika testmetoder

Lika självklart som testdriven utveckling är för oss på UPSYS, är också automatiserade tester en del i det testarbete vi deltar i. Vi har t ex hjälpt en kund att spara många timmars testarbete genom att utveckla ett verktyg som effektiviserar arbetet.