TEKNIK


Vi har ett brett kompetensområde, där våra främsta områden är:
  • Nätverk (Cisco)
  • Databaser (MySQL och Oracle)
  • CMS system (Drupal)
  • Linux/Unix
  • Call centers (Genesys)

Våra teknikområden