SYSTEMUTVECKLING


UPSYS utvecklar alla typer av lösningar; från enskilda komponenter
till nyckelfärdiga systemlösningar. Från A till Ö; anpassade, hållbara och
kostnadseffektiva.

Utvecklingsarbetet bedriver vi i projektform, på egen hand — eller som en
del av kundens projekt.

De komponenter och verktyg vi använder är: C/C++ och Java, gärna i kombination
med LAMP (Linux Apache MySQL PHP/Python/Perl). Våra lösningar är distribuerade, högpresterande och skalbara.