SYSTEMFÖRVALTNING


EFFEKTIV APPLIKATIONSFÖRVALTNING
UPSYS har satt upp flera förvaltningsorganisationer och vet hur viktigt det är att förvaltningen ska vara både stabil och flexibel. All förvaltning behöver en förvaltningsmodell. Hur den ser ut beror på organisationen i övrigt. Gemensamt är tydlighet i ansvar och befogenheter. De flesta förvaltningarna behöver ÄHS (Ärendehantering), versionshantering väldefinierade kontaktytor, CMDB etc

UPSYS förvaltar sedan många år applikationer och system för företag och organisationer inom vitt skilda branscher. Vårt största förvaltningsprojekt är den för kunden TeliaSonera, som vi som it-partner har byggt systemlösningen och har haft uppdraget att utveckla och förvalta i snart 20 års tid.

Med vår djupa erfarenhet och effektiva förvaltningsmodeller, säkerställer vi att systemen underhålls och kompletteras i takt med kundens förändrade behov. På så sätt blir applikationslösningen stabil och kostnadseffektiv över tid.

När ett nytt IT-system implementerats i verksamheten behövs en aktiv förvaltning för att systemet ska fungera på bästa sätt genom hela sin livscykel. Genom att förvalta, utveckla och anpassa befintliga system i takt med att verksamhetens behov förändras minskar behovet av att investera i helt nya system.

PROAKTIVT OCH NÄRA
UPSYS arbetar nära sina kunder i långsiktiga samarbeten, inte minst när det handlar om applikationsförvaltning. På det sättet är det lättare att uppmärksamma förändrade behov, att möta dem på ett proaktivt sätt och göra de förbättringar som behövs så snabbt och flexibelt som möjligt. Vi har bra processer och framförallt kompetens, för att ta över förvaltning av system som utvecklats av någon annan inom företaget. På så sätt spelar det ingen roll vem som utvecklat systemen från början.

TYDLIGA ROLLER OCH KOSTNADER
Vi jobbar efter en effektiv förvaltningsmodell med tydlig ansvarsfördelning mellan UPSYS och kunden. Vår långa erfarenhet av applikationsförvaltning gör att vi kan erbjuda alla roller inom förvaltningen även för mindre system. Vi erbjuder ett förutbestämt pris och ett arbetssätt som garanterar ordning och reda.

VI KAN HJÄLPA ER
Ska ni sätta upp en förvaltning från grunden eller är den befíntliga förvaltningen omständlig? Vill ni leja ut delar eller hela förvaltningen? Kontakta oss så hjälper vi er.