Projektledare


Hur lyckas man med projekt? En av de viktigaste förutsättningarna för att projekt skall nå önskade mål är en stark projektledning. Att vara bra projektledare kräver både erfarenhet och kompetens.

UPSYS projektledare har vana att driva såväl stora som små projekt för kunds räkning. Vi tillämpar beprövade metoder och verktyg för att driva projekt på ett strukturerat sätt. Vi behärskar både traditionella som moderna projektmodeller och har stor vana av agila arbetsmetoder som Scrum och Kanban.

Våra projektledare leder projekt genom hela systemutvecklingsprocessen, från förstudie till produktutrullning. Vi har även tekniska projektledare som kan agera som konstruktionsledare och mentorer för utvecklare.