OPERATIVSYSTEM


UPSYS har djup specialistkunskap avseende operativsystem ned på djupaste detaljnivå. Vi har till exempel utvecklat drivrutiner, byggt tidskritiska funktioner i maskinkod och optimerat kod i UNIX-/LINUX-kärnorna.

Operativsystem är med andra ord en viktig del av UPSYS DNA – vi är inte bara bra på att hantera olika operativsystem oavsett typ – vi förstår i detalj hur de fungerar och vi kan därför konstruera tillförlitliga och högeffektiva lösningar även där antalet system är stort, datavolymerna är extrema och/eller tillgänglighetskraven är tuffa.

Denna förståelse av operativsystem omfattar även angränsande teknikområden som virtualisering, lagring av data (tex SAN), höghastighetskommunikation och olika infrastrukturtjänster där vårt djupa kunnande går bortom det lokala operativsystemet.