MEDIERING

Under telefonins analoga tid var de olika telestationerna försedda med mekaniska räkneverk, vars summor blev underlag för debiteringen till abonnenterna. I dagens digitala AXE-växlar lagras uppgifter om samtalstrafiken i datafiler. Varje samtal generar en datapost, vilket innebär att det handlar om åtskilliga gigabyte data som på detta sätt skapas varje dygn.

UPSYS har byggt det system som hämtar data från alla AXE-stationer och ser till att de får ett gemensamt format. Därefter efterbehandlas informationen genom bl a prismärkning, för att slutligen kunna faktureras till rätt kund. Informationen används också för att skapa statistik av olika slag.

UPSYS har byggt flera av TeliaSoneras medieringssystem som möjliggör dagens stora utbud av telefoniprodukter, t ex företagsabonnemang av olika slag eller produkter som Telia Fritid m fl. All telefoni sker förstås i samma nät och infrastruktur. Fördelen är att prissättning kan ske i efterhand, t ex i samband med tidsbegränsade kampanjer eller beroende på de olika abonnemangsformerna.

Processen sker med hjälp av s.k. mediatorer, programvara för att effektivt söka information från olika distribuerade datakällor. Operatören behöver därmed inte programmera AXE-stationerna med den typen av information, något som förenklar hanteringen avsevärt. Systemen är flexibla och kan lätt anpassas till nya datakällor och efterbehandlingssystem.