KONSULTER


Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn bakom lyckade förändringsprojekt är förmågan att nyttja rätt kompetens vid rätt tillfälle. Rätt kompetens är idag i dessa sammanhang synonymt med specialistkompetens, en garanti för att den teknik eller metodik som ligger till grund för förändringen tillämpas på ett för situationen optimalt sätt. Oavsett om uppdraget avser att analysera strukturen i en organisation, eller om det är att utveckla komponenter i ett tekniskt ramverk, så är graden av specialisering direkt avgörande för resultatet.

Läs mer om våra specialistkonsulter i kolumnen till vänster.

MATCHNING AV KOMPETENS OCH BEHOV
UPSYS matchar sina kunders behov med konsulternas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. En nära och djup kundrelation gör att vi har mycket god kunskap om kundens behov. Med sin specialistkompetens får våra konsulter ofta förtroendet att inneha nyckelroller i kundernas mest prioriterade projekt.

SPECIALISTOMRÅDEN
Vi gör bara det vi är riktigt bra på. Därför är vi specialiserade inom en handfull utvalda ­områden – det har både våra kunder och vi själva nytta av. Den höga kompetensen attraherar kvalificerade konsulter som i sin tur är med och säkrar hög kvalitet på våra tjänster.

ATTRAHERA OCH BEHÅLLA KONSULTER
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde, har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av många komplexa och spännande projekt.