IT-Specialist


En IT-specialist hos UPSYS tillämpar teknisk specialistkompetens på implementation, övervakning och underhåll av IT-system.

Som specialist fokuserar vi vanligtvis på specifika delar inom nätverk, databaser eller systemfunktioner. Exempel på områden kan vara nätverksanalys, systemadministration, säkerhet och informationssäkring, IT-revision, databasadministration och webbadministration.

UPSYS besitter specialistkompetens inom följande områden:

  •     Databaser (MySQL)
  •     Systemintegration
  •     IP-kommunikation (Cisco, Asterisk)
  •     Virtualisering (VMware)
  •     Callcenterlösningar (Genesys & Callguide)
  •     LAMP (Linux, Apache, MySQL, Python/Php/Perl)
  •     Web-publicering (drupal)