HISTORIK


UPSYS grundades 1990 av sex erfarna konsulter, av vilka tre fortfarande är aktiva i bolaget. Under de första åren bestod företaget enbart av grundarna, vilka var involverade i ett flertal större projekt inom sina respektive områden. Efter några år växte verksamheten och består idag av 18 konsulter med 10 - 25 års erfarenhet av systemprojektering och utveckling inom områdena telekommunikation, energi och E-hälsa.

Företagets kompetensplattform var ursprungligen UNIX och datakommunikation i allmänhet. Samtliga anställda har fortfarande denna bas, men vi spänner idag över ett betydligt större område, där Linux, TCP/IP, Java, relationsdatabaser mm. är vår hemmabana.