E-HÄLSA


UPSYS har sedan tidigt 90-tal varit engagerade i sektorn för e-hälsa, främst hos Apoteket AB. Vi har, främst som underkonsulter, varit delaktiga i uppbyggnaden av Apoteket AB:s receptexpediationssystem (ATS och ApodosR) samt kringsystem runt dessa.

I dessa system har ingått tusentalet servrar och cirka 8000 klienter, där vi byggt system för bland annat versionshantering, fjärrstyrning och programdistribution. Vi har hanterat hela kortbetalningsflödet för Apoteket AB samt konstruerat och förvaltat högkostnadsdatabasen. Vi har också varit delaktiga i verksamhetslogiken, främst inom dosverksamheten, där vi byggt upp en kunskapsbas runt apoteksverksamhet och regler, bland annat mot eHälsomyndigheten.

På grund av omregleringen av apoteksmarknaden har ett flertal nya apotekskedjor startat de senaste åren - allt från enstaka apotek till stora kedjor. Med vår gedigna erfarenhet och verksamhetskompetens har vi fått möjlighet att samarbeta med flera av de nya aktörerna.