Databas MYSQL


MySQL är världens mest populära mjukvara i öppen källkod för databashantering. Många av de största och snabbast växande organisationerna i världen använder MySQL för att spara tid och pengar i driften av sina omfångsrika webbplatser, affärskritiska system och kommersiella mjukvaror.

UPSYS har under många år arbetat som MySQL-konsulter med installation, konfiguration, felsökning, optimering, design av redundanta mijöer m.m i ett flertal länder i Europa. Dessutom har vi designat och utvecklat många affärskritiska system baserade på MySQL åt kunder i telekom- och energibranschen. Som exempel kan nämnas utveckling av en egen tabellmotor (storage engine) anpassad och optimerad för extrem prestanda i kundens unika situation. Vi har även byggt skalbara systemlösningar drivna av MySQL, där kunden enkelt och billigt kunnat lägga till ny standardhårdvara allt eftersom prestandakraven ökat.

Vi har en stor bredd på vårt kunnande gällande MySQL och har lång erfarenhet av:
  • Konfiguration och design för att klara höga krav på prestanda och tillgänglighet
  • Design och utveckling av databasdrivna system
  • Programmering med API-er i C, Perl, PHP och Java
  • Unika specialanpassningar för extrema krav
  • Felsökning och optimering
  • MySQL-verktyg, t.ex. Workbench, Enterprise Monitor, Enterprise Backup, XtraBackup
  • Vi åtar oss uppdrag på löpande räkning som databasresurs eller driver hela databasprojekt till fastpris. Allt enligt era önskemål och krav.