BRANSCHER


En kombination av erfarenhet, kompetens och engagemang präglar vår verksamhet och har gjort att vi har kunnat leverera kostnadseffektiva, skräddarsydda och robusta lösningar till våra kunder inom energiproduktion, telekom/billing och E-hälsa - i över 20 års tid.

Sedan tidigt 90-tal har UPSYS haft ett nära samarbete med flera av de största aktörerna inom dessa branscher, exempelvis:

  • TeliaSonera
  • Fortum
  • Apoteket
  • Teracom