VILKA ÄR VI


UPSYS är IT-företaget som verkat i över 25 år på marknaden och fortfarande drivs av ett brinnande intresse för teknik!

Vår styrka som konsulter ligger i en genuin nyfikenhet och engagemang för våra kunders utmaningar, i kombination med ett djupt tekniskt kunnande och lång verksamhetserfarenhet. Vi är experter på högpresterande system som hanterar stora mängder data. Systemen är ofta verksamhetskritiska och präglas av stabilitet och skalbarhet.

UPSYS har sin kompetensplattform inom UNIX/Linux, Open Source, IP-nätverk och LAMP. Som ett urval av specialistkompetenser kan nämnas:

  • BigData
  • IPv6
  • Datakommunikation
  • MySQL
  • IP-telefoni
Vi verkar som konsulter inom Telekom, Energi och E-hälsa , främst i regionerna Uppsala och Stockholm. Sedan starten har vi haft förmånen att samarbeta med några av de största aktörerna inom dessa branscher. Bland annat är vi stolta över att ha byggt och förvaltat komplexa system för TeliaSonera, Apoteket, Fortum och Teracom:

  • TeliaSonera: UPSYS har skapat och förvaltat de medieringssystem som under mer än 20 år, har samlat in och bearbetat debiteringsdata för TeliaSoneras miljontals abonnenter. Idag hanterar de system vi byggt en komplex tjänsteflora, med hundratals miljoner näthändelser varje dygn. Resultatet är ett effektivt och kvalitetssäkrat faktureringsflöde för kunden.

  • Apoteket: UPSYS har under 20 år spelat en central roll i utveckling och förvaltning av Apotekets receptexpeditionssystem (ATS), vilket fram till apoteksavregleringen betjänade 15 000 användare på 1000 apotek. Sedan avregleringen har vi ett förvaltnings- och arkitektsansvar för Apotekets dosexpideringssystem (ApodosR).

  • Fortum: Med bakgrund i EU’s krav på nya miljövärden, har UPSYS hjälpt Fortum att bygga ett mätvärdessystem (Quadra) som har i syfte att miljöövervaka Fortum Energis största värmekraftverk i Stockholm Södra. Systemet mäter 15 000 mätvärden i sekunden och ger Fortum en kvalitetssäkring av miljöutsläpp.

  • Teracom: Teracom driver just nu ett antal projekt som syftar till att komplettera markbunden utsändning av TV med TV över Internet. UPSYS bidrar i ett flertal delprojektet i egenskap av ip-specialist och nätverksarkitekt.

Just nu befinner vi oss i en expansiv fas och rekryterar drivna och engagerade konsulter!
[Läs mer här]